เล้นทางอื่นๆ


New

เมืองอิสตันบลู จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ฮิปโปโดรม เมืองบูร์ศซา Grand Mosque โบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ "ปราสาทปุยฝ้าย" เมืองโบราณเฮียร่าโพลิส ชมระบำหน้าท้อง เมืองคอนย่า คัปปาโดเกีย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

THB 29,998 ฿ 29,998
New

ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไปใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองชาร์กอร์ส

THB 39,900 ฿ 39,900
Powered by MakeWebEasy.com