พม่า

New

พุกาม สักการะ 2 มหาบูชาสถาน

THB 11,888 ฿ 11,888

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

THB 9,888 ฿ 9,888
New

บินแอร์เอเชีย พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง เมนูพิเศษ!! กุ้งเผา พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

THB 14,900 ฿ 14,900
New

พีเรียดช่วงสงกรานต์ ราคาพิเศษ

THB 14,900 ฿ 14,900
New

บินแอร์เอเชีย บริการอาหารบนเครื่อง

THB 12,900 ฿ 12,900
New

บินแอร์เอเชีย บริการอาหารบนเครื่อง

THB 10,900 ฿ 10,900
New

เมียนมาร์ - มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี

THB 7,979 ฿ 7,979
New

นั่งกระเช้า ขึ้นพระธาตุอินแขวน พิเศษเมนู เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งเผาตัวใหญ่

THB 11,900 ฿ 11,900
New

เชียงใหม่-ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 3วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

THB 14,891 ฿ 14,891
New

อิ่มบุญ สุดชิล บินตรงเชียงใหม่ -พม่า ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

THB 10,891 ฿ 10,891
New

พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด โดยสายการบินนกแอร์

THB 4,994 ฿ 4,994
New

พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

THB 15,991 ฿ 15,991
New

มัณฑะเลย์ พุกาม มนเสน่ห์และแรงศรัทธาแห่งเมือง พุกาม

THB 12,888 ฿ 12,888
New

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน

THB 11,888 ฿ 11,888
New

มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สกายน์-มิงกุน พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนึ

THB 8,999 ฿ 8,999
New

บินตรงสู่เมืองย่างกุ้ง โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAYS

THB 10,888 ฿ 10,888
New

บินตรงสู่เมืองย่างกุ้ง โดย สายการบินแอร์เอเชีย

THB 10,888 ฿ 10,888
Powered by MakeWebEasy.com