รัสเซีย

New

บินตรงสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอท

THB 109,000 ฿ 109,000
New

บินตรงสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย

THB 115,000 ฿ 115,000
New

บินตรงสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย

THB 105,000 ฿ 105,000
New

บินตรงสู่กรุงมอสโก โดย สายการบินไทย

THB 75,900 ฿ 75,900
New

ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไปใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองชาร์กอร์ส

THB 39,900 ฿ 39,900
Powered by MakeWebEasy.com