โปรแกรมทัวร์

New

บินตรงสู่ฮ่องกง โดย สายการบิน Cathay Paciific

THB 17,900 ฿ 17,900
New

บินตรงสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Cathay Pacific

THB 12,900 ฿ 12,900
New

บินตรงสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Cathay Pacific

THB 17,900 ฿ 17,900
New

บินตรงสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Cathay Pacific

THB 8,999 ฿ 8,999
New

บินตรงสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Cathay Pacific

THB 14,900 ฿ 14,900
New

บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบินไทย TG เที่ยวญี่ปุ่นสบาย ไม่บังคับทิป สัมผัสกำแพงหิมะสุดฟิน

THB 72,900 ฿ 72,900
New

บินตรงสู่กรุงโรม โดยการบินไทย เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (ขึ้นจุงฟราว)

THB 92,900 ฿ 92,900
New

บินตรงสู่ซูริค โดยการบินไทย เจาะลึกเมืองสวยสวิตเซอร์แลนด์ เมืองปลอดมลพิษที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

THB 97,900 ฿ 97,900
New

บินตรงสู่มิวนิค โดยการบินไทย เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมัน - ออสเตรีย - เชค - สโลวัค - ฮังการี

THB 95,900 ฿ 95,900
New

บินสู่แฟรงเฟิร์ต โดยสายการบินอิมิเรตส์ (โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ ดูไบ) แช่น้ำพุร้อนทะเลสาบน้ำแร่เฮวิซ

THB 99,900 ฿ 99,900
New

บินตรงสู่แฟรงเฟิร์ต โดยการบินไทย เจาะลึกเมืองเก่าแก่ หมู่บ้านสวย สัมผัสโอโซนบริสุทธิ์

THB 95,900 ฿ 95,900
New

ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไปใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองชาร์กอร์ส

THB 39,900 ฿ 39,900
New

เที่ยว 4 เมืองมรดกโลก ณ คาบสมุทรบอลติก ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์

THB 56,900 ฿ 56,900
Powered by MakeWebEasy.com